Giờ Thánh Lễ các nhà thờ ở Vũng Tàu mới nhất

CÁC GIỜ CỬ HÀNH THÁNH LỄ CHÚA NHẬT CÁC GIÁO XỨ VÀ GIÁO HỌ BIỆT LẬP TRONG GIÁO HẠT VŨNG TÀU.

du lich he 2022

CHIỀU THỨ BẢY

Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ

 • 16g45 Phước Thành
 • 17g00 Bãi Dâu, Thủy Giang, Nam Đồng
 • 17g30 Vũng Tàu, Tân Châu, Bến Đá, Hải Xuân, Trung Đồng
 • 18g00 Hải An, Nam Bình

SÁNG CHÚA NHẬT

Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ

 • 4g30 Bến Đá, Nam Bình, Phước Thành, Trung Đồng
 • 4g45 Hải Đăng, Đông Xuyên, Hải Xuân, Nam Đồng, Sao Mai
 • 5g00 Tân Châu, Vũng Tàu, Thủy Giang
 • 5g15 Hải An
 • 5g30 Bãi Dâu
 • 6g00 Trung Đồng
 • 6g30 Hải Xuân, Phước Thành, Sao Mai
 • 6g45 Đông Xuyên
 • 7g00 Bến Đá, Hải An, Hải Đăng, Nam Bình, Nam Đồng, Tân Châu, Vũng Tàu, Thủy Giang
 • 10g00 Bãi Dâu

CHIỀU CHÚA NHẬT

Giờ lễ Giáo xứ / Giáo họ

 • 16g00 Phước Thành
 • 16g30 Hải Đăng
 • 16g45 Nam Bình
 • 17g00 Đông Xuyên, Thủy Giang, Vũng Tàu, Nam Đồng
 • 17g30 Bến Đá, Hải Xuân, Tân Châu, Trung Đồng
 • 17g45 Sao Mai
 • 18g00 Hải An
 • 19g00 Vũng Tàu, Thuỷ Giang
ve may bay hcm gia re

Trả lời